TRYGGLEIK | KVALITET | PROFESJONALITET


SENTRAL GODKJENNING

Sentral godkjenning for:
HBV BETONG AS


Foretaket, med organisasjonsnummer 986556478, er gitt følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10).

› Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2
› Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Godkjenningen er gyldig til 03.07.2023.

Godkjenningen er bare gyldig dersom fastsatte gebyr for å inneha sentral godkjenning betales innen fristene. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Vi er har også sentral godkjenning som utførande på tømrar i tiltaksklasse 1.


 
AAA-KREDITERING

Dagens forretningsliv stiller høye krav til raske og riktige kredittbeslutninger. For å innlede en forretningsrelasjon, gi riktige betalingsvilkår til en ny kunde – eller å holde kontroll på nåværende kunders kredittverdighet – er det viktig med et sikkert og pålitelig beslutningsunderlag for å kunne ta raske beslutninger. Effekten blir at stadig flere kredittbeslutninger automatiseres, og da øker også kravene til at kredittrisikomodellene er til å stole på og holder høy kvalitet over tid.