KRAFTVERK

Underentreprenør og hovudentreprenør innan prosjekt for kraftverk.

HBV Betong AS har ei årrekke levert betong og tømrararbeid for kraftverk i nærområdet. Vi har god erfaring og lang referanseliste som underentreprenør og hovudentreprenør på kraftverk. Kontakt oss for referanseprosjekt, bileter og informasjon.

LANDBRUK OG INDUSTRIBYGG

Behov for nytt landbruks- eller industribygg?

Vi har brei erfaring innen landbruks- og industribygg. Vi utfører betongarbeid som del- eller totalentrepriser på fjøs, redskapshus og industribygg, gjerne i samarbeid med andre, underleverandører.

BUSTAD OG FRITIDSBUSTADAR

Skal du bygge hus eller hytte?

HBV Betong har dei siste 10 åra produsert og levert årleg mellom 20-30 grunnmurar i ulike fasongar for bustad- og fritidsbustadar. Om tomta di er flat eller skrånande har vi erfaring med løysingar for alle typar terreng og konstruksjonar.

GARASJEANLEGG

Vi utfører dei fleste typar oppdrag innan betongarbeid.

Ta kontakt. Vi leverar komplette garasjeløysingar med veggar, dekke og golv både for privat- og offentleg.

FORSTØTNINGSMUR/FJELLSIKRING

Har du eit oppdrag, i vanskeleg terreng?

Har du utfordringar ved opparbeiding av tomta di, sikring av kantar, murar og fjellskråningar? Vi har god erfaring med sikringarbeid og opparbeiding av forstøtningsmurar. Ein forstøtningsmur kan virke svært dominerende i et landskap, og er derfor viktig å tilpasse i forhold til omgivelsar og terrenget. Ta kontakt - spør oss om råd og ei befaring for ditt prosjekt.

GOLVSTØYP

Har du vurdert å legge betong?

Vi utfører golvstøyp, komplett i alle typar bygg. Vi isolerar, radonsikrar, armerar og støyper og sørgar for ein profesjonell og god utførelse av ditt betonggolv, anten det gjeld bustad eller store industrigolv. HBV betong utfører også rehabilitering, retting og pigging av eksisterande golv. Vi har lang erfaring og svarar raskt på dine spørsmål.

SKIFTE TAK?

Vil du skifte tak?

Treng du vurdering av ditt tak - ta kontakt. Vi bistår med vurdering og kan ta på oss heile eller delar av oppdraget i samråd med kundens ynskjer og behov.

Treng du hjelp til noko anna? Send forespørsel.